Управление


Ръководител катедра

 

Георги Любенов Илиев

професор д-р инженер

каб. 1444

тел.: (+359 2 965 3029)

e-mail: gli@tu-sofia.bg

 

 

Зам.-Ръководител катедра

 

Кирил Маринов Късев

доцент д-р инженер

каб. 1447

тел.: (+359 2 965 2662)

e-mail: kmk@tu-sofia.bg

 

Катедрена канцелария

 

Мариана Петкова Недялкова

инженер

каб. 1451

тел.: (+359 2 965 3253)

e-mail: mpd@tu-sofia.bg