Академичен състав


 

Ивайло Иванов Атанасов

проф. дн инж.

каб. 1349

тел.: (+359 2 965 2050)

e-mail: iia@tu-sofia.bg

 

Владимир Костадинов Пулков

проф. дн инж.

каб. 1448

тел.: (+359 2 965 2256)

e-mail: vkp@tu-sofia.bg

Георги Любенов Илиев

проф. д-р инж.

каб. 1444

тел.: (+359 2 965 3029)

e-mail: gli@tu-sofia.bg

 Александър Костадинов Ценов

доц. д-р инж.

каб. 1449

тел.: (+359 2 965 3251)

e-mail: akz@tu-sofia.bg

Златка Вълкова-Джарвис

доц. д-р инж.

каб. 1449

тел.: (+359 2 965 3251)

e-mail: zvv@tu-sofia.bg 

 Камелия Симеонова Николова

доц. д-р инж.

лаб. 1463

тел.: (+359 2 965 2134)

e-mail: ksi@tu-sofia.bg

 Павлина Христова Колева

доц. д-р инж.

лаб. 1463

тел.: (+359 2 965 2134)

e-mail: p_koleva@tu-sofia.bg

 Кирил Маринов Късев

доц. д-р инж.

каб. 1447

тел.: (+359 2 965 2662)

e-mail: kmk@tu-sofia.bg 

 Мария Вълчева Ненова

доц. д-р инж.

лаб. 1447

тел.: (+359 2 965 2662)

e-mail: mvn@tu-sofia.bg

 Венцислав Георгиев Трифонов

доц. д-р инж.

лаб. 1463

тел.: (+359 2 965 2134)

e-mail: vgt@tu-sofia.bg

 Георги Райчев Балабанов

доц. д-р инж.

лаб. 1461

тел.: (+359 2 965 3456)

e-mail: grb@tu-sofia.bg

Марио Евмениев Иванов

гл. ас. д-р инж.

лаб. 1452

e-mail: mario@tu-sofia.bg

Васил Александров Щерев

гл. ас. д-р инж.

лаб. 1452

e-mail: vas@tu-sofia.bg

Виктор Росенов Стойнов

гл. ас. д-р инж.

лаб. 1452

e-mail: vstoynov@tu-sofia.bg 

Димитър Каприел Атамян

гл. ас. д-р инж.

каб. 1447

тел.: (+359 2 965 2662)

e-mail: dka@tu-sofia.bg

Димитрия Ангелова Михайлова

гл. ас. д-р инж.

лаб. 1452

e-mail: dam@tu-sofia.bg