Академичен състав


 

 

Евелина Николова Пенчева

проф. дн

каб. 1446

тел.: (+359 2 965 3695)

e-mail: enp@tu-sofia.bg

 

 

Ивайло Иванов Атанасов

проф. дн инж.

каб. 1349

тел.: (+359 2 965 2050)

e-mail: iia@tu-sofia.bg

 

Владимир Костадинов Пулков

проф. д-р инж.

каб. 1448

тел.: (+359 2 965 2256)

e-mail: vkp@tu-sofia.bg

 

Георги Любенов Илиев

проф. д-р инж.

каб. 1444

тел.: (+359 2 965 3029)

e-mail: gli@tu-sofia.bg

 

Сеферин Тодоров Мирчев

проф. дн инж.

каб. 1445

тел.: (+359 2 965 2254)

e-mail: stm@tu-sofia.bg

 

Александър Костадинов Ценов

доц. д-р инж.

каб. 1449

тел.: (+359 2 965 3251)

e-mail: akz@tu-sofia.bg

 

Златка Вълкова-Джарвис

доц. д-р инж.

каб. 1449

тел.: (+359 2 965 3251)

e-mail: zvv@tu-sofia.bg

 

 

Камелия Симеонова Николова

доц. д-р инж.

лаб. 1463

тел.: (+359 2 965 2134)

e-mail: iia@tu-sofia.bg

 

Павлина Христова Колева

доц. д-р инж.

лаб. 1463

тел.: (+359 2 965 2134)

e-mail: p_koleva@tu-sofia.bg

 

Кирил Маринов Късев

доц. д-р инж.

каб. 1447

тел.: (+359 2 965 2662)

e-mail: kmk@tu-sofia.bg

 

 

Мария Вълчева Ненова

доц. д-р инж.

лаб. 1447

тел.: (+359 2 965 2662)

e-mail: mvn@tu-sofia.bg

 

Венцислав Георгиев Трифонов

доц. д-р инж.

лаб. 1463

тел.: (+359 2 965 2134)

e-mail: vgt@tu-sofia.bg

 

Георги Райчев Балабанов

доц. д-р инж.

лаб. 1461

тел.: (+359 2 965 3456)

e-mail: grb@tu-sofia.bg

 

 

Марио Евмениев Иванов

гл. ас. д-р инж.

лаб. 1452

e-mail: mario@tu-sofia.bg

 

Васил Александров Щерев

гл. ас. д-р инж.

лаб. 1452

e-mail: vas@tu-sofia.bg

 

 

Виктор Росенов Стойнов

ас. инж.

лаб. 1452

e-mail: vstoynov@tu-sofia.bg

 

 

Димитър Каприел Атамян

ас. инж.

каб. 1447

тел.: (+359 2 965 2662)

e-mail: dka@tu-sofia.bg

 

 

Венера Димитрова Андонова

ас. инж.

лаб. 1460

e-mail: vdimitrova@tu-sofia.bg

 

Димитрия Ангелова Михайлова

ас. инж.

лаб. 1452

e-mail: dam@tu-sofia.bg